DW TAK & BYgg

TAKOMLÄGGNING

En takomläggning refererar till processen att byta ut eller renovera taket på en byggnad. Det kan vara nödvändigt att genomföra en takomläggning av olika anledningar, till exempel på grund av åldrande, skador, läckage eller för att förbättra energieffektiviteten.


När det gäller takomläggningar finns det flera viktiga faktorer att beakta:


1. Utvärdering och planering: Först och främst bör taket inspekteras noggrant för att fastställa behovet av en takomläggning. En professionell besiktningsman kan bedöma takets skick och rekommendera lämpliga åtgärder. Planeringen inkluderar även att välja rätt material, färg och stil för det nya taket.


2. Materialval: Det finns olika material att välja mellan för takomläggningar, inklusive tegel, betong, plåt, trä och asfalt. Materialvalet beror på faktorer som budget, byggnadens struktur, klimatförhållanden och personliga preferenser. Varje material har sina unika egenskaper när det gäller hållbarhet, vikt, isolering och estetik.


3. Demontering och bortskaffning: Innan det nya taket kan installeras måste det gamla taket demonteras och bortskaffas på ett säkert sätt. Detta innebär att avlägsna befintliga takbeläggningar, underlag och eventuella skadade material. Det är viktigt att anlita professionella takläggare som kan utföra denna process på ett säkert och effektivt sätt.


4. Installation och konstruktion: När det gamla taket har tagits bort kan det nya taket installeras. Detta innebär att lägga på underlag, eventuell isolering och den valda takbeläggningen. Takläggarna använder specialverktyg och tekniker för att säkerställa att taket är korrekt konstruerat och tätt.


5. Avslut. Det kan inkludera installation av takfönster, takluckor eller andra takrelaterade tillbehör om så önskas.


Det är viktigt att anlita en professionell takläggare för att genomföra takomläggningar. De har erfarenhet, kunskap och rätt utrustning för att säkerställa att takomläggningen utförs korrekt och i enlighet med byggnadsstandarder och säkerhetsföreskrifter.


En väl utförd takomläggning kan förbättra byggnadens estetik, öka dess värde och ge ett bättre skydd mot väder och klimat. Dessutom kan en ny takbeläggning vara mer energieffektiv genom att förbättra isoleringen och minska energiförbrukningen.


Sammanfattningsvis innebär en takomläggning processen att byta ut eller renovera taket på en byggnad. Det är en viktig investering som kräver noggrann planering, professionellt arbete och rätt materialval för att säkerställa ett starkt och hållbart tak över tid.

Du är i trygga händer

CERTIFIKAT

Vi har certifikat för heta arbeten. Alla våra heta arbeten utförs med brandsläckare samt brandfiltar på plats. Vi har även certifikat för asbest och eternit.

FÖRSÄKRINGAR

Vi har omfattande ansvars- samt olycksfallsförsäkringar som täcker upp till 10 miljoner kronor via Varda.


GARANTIER

Vi lämnar stolt 20 års garanti på utfört arbete och handlar endast material av de ledande aktörerna på markaden med de längsta tillhörande materialgarantierna.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför samt distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom bygg- och ventilationssektorn.
Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap
ledande takentreprenadföretaget i Sverige. Vårt arbetsområde är Södra Sverige.
Benders idag arbetar inom flera skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av betong- och naturstensprodukter i Norden.
SUEZ gör det möjligt för sina kunder att ge tillgång till vatten- och avfallstjänster, med motståndskraftiga och innovativa lösningar.
Lantz Bygg AB utfört det mesta inom byggentreprenader. De senaste tio åren har vi uteslutande köpt råvindar och färdigställt ett stort antal vindslägenheter i egen regi.

Våra områden

Hos oss på DW TAK OCH BYGG är du i trygga händer. Vi sätter alltid kvalitet, kundnöjdhet och kostnadseffektivitet i fokus.

Följ oss

© Alla rättigheter förbehållna - DW TAK & BYGG 2024