DW TAK & BYgg

HUS- OCH BYGGKONSULTATION

Hus- och byggkonsultation innebär att anlita en expert inom byggbranschen för att få rådgivning och professionell hjälp i olika faser av byggprocessen. Det kan vara till nytta för både privatpersoner och företag som planerar att bygga, renovera eller genomföra förändringar i en befintlig fastighet. 


En hus- och byggkonsult kan erbjuda följande tjänster:


1. Planering och projektering: En konsult kan hjälpa till med planeringen och projekteringen av byggprojektet. Det inkluderar att ta fram ritningar och designkoncept, analysera behoven och kraven för att skapa en funktionsduglig och estetiskt tilltalande byggnad.


2. Bygglov och tillstånd: En konsult kan hjälpa till med att sammanställa och ansöka om nödvändiga tillstånd och bygglov. De kan navigera genom regelverket och säkerställa att alla tillämpliga regler och föreskrifter följs.


3. Budgetering och kostnadsuppskattning: En konsult kan bistå med att uppskatta kostnaderna för byggprojektet och hjälpa till att utforma en realistisk budget. Genom att analysera materialkostnader, arbetskraft och andra faktorer kan de ge en övergripande bild av de förväntade kostnaderna.


4. Materialval och teknisk rådgivning: En konsult kan ge råd om val av material, inklusive deras egenskaper, kvalitet och hållbarhet. De kan också ge teknisk rådgivning om byggmetoder och konstruktionsteknik för att säkerställa att byggnaden uppfyller branschstandarder och säkerhetskrav.


5. Projektledning och entreprenadupphandling: Vid behov kan en konsult också agera som projektledare och hjälpa till med entreprenadupphandling. De kan skapa specifikationer, utvärdera offerter från entreprenörer och övervaka byggprocessen för att säkerställa att arbetet utförs enligt plan och kvalitetsstandarder.


6. Bygginspektion och kvalitetskontroll: En konsult kan utföra bygginspektioner och kvalitetskontroller för att verifiera att arbetet utförs enligt godkända ritningar, branschstandarder och kvalitetskrav. Detta kan bidra till att säkerställa att byggnaden uppfyller de förväntade standarderna och att eventuella avvikelser upptäcks och åtgärdas i tid.


Hus- och byggkonsultation kan vara till stor hjälp för att underlätta byggprocessen och säkerställa att projektet genomförs framgångsrikt. Genom att dra nytta av expertis och erfarenhet kan man minimera risker, optimera resultatet och få en effektivare och smidigare byggupplevelse.


.

Du är i trygga händer

CERTIFIKAT

Vi har certifikat för heta arbeten. Alla våra heta arbeten utförs med brandsläckare samt brandfiltar på plats. Vi har även certifikat för asbest och eternit.

FÖRSÄKRINGAR

Vi har omfattande ansvars- samt olycksfallsförsäkringar som täcker upp till 10 miljoner kronor via Varda.


GARANTIER

Vi lämnar stolt 20 års garanti på utfört arbete och handlar endast material av de ledande aktörerna på markaden med de längsta tillhörande materialgarantierna.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför samt distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom bygg- och ventilationssektorn.
Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap
ledande takentreprenadföretaget i Sverige. Vårt arbetsområde är Södra Sverige.
Benders idag arbetar inom flera skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av betong- och naturstensprodukter i Norden.
SUEZ gör det möjligt för sina kunder att ge tillgång till vatten- och avfallstjänster, med motståndskraftiga och innovativa lösningar.
Lantz Bygg AB utfört det mesta inom byggentreprenader. De senaste tio åren har vi uteslutande köpt råvindar och färdigställt ett stort antal vindslägenheter i egen regi.

Våra områden

Hos oss på DW TAK OCH BYGG är du i trygga händer. Vi sätter alltid kvalitet, kundnöjdhet och kostnadseffektivitet i fokus.

Följ oss

© Alla rättigheter förbehållna - DW TAK & BYGG 2024