Hur går det till ?

Många vill renovera husets tak men är rädda, eftersom få är medvetna om processen.

Vårt mål att göra processen enkel och professionell, och undvika krångel.

1. Kontakta oss

Hela processen börjar med att vi kommer i kontakt och bokar in en tid för gratis besiktning av ert projekt. Vi brukar boka tiderna senast 5 arbetsdagar efter kontakt.

2. Besiktning

Inför varje renovering går våra utbildade besiktningsmän grundligt igenom varje enskilt projekt. Vid besiktningen kommer ni att få en detaljerad statusrapport om skicket av det som har besiktigats samt förslag på vad som borde göras vid behov.

3. Offert

Ni får en utförlig och tydlig offert där varje arbetsmoment beskrivs. DW TAK & BYGG AB arbetar med fasta priser där kunden aldrig behöver oroa sig för dolda kostnader eller utdragna arbeten.

4. Etablering - Väderskydd

Efter påskriven offert samt olika avtal, börjar vi med etableringen. Etableringen betyder utkörning av material, montering av byggställningar, personligt säkerhet, skydd av ert föremål som kan utsättas till skador vid arbete samt utkörning av containers. Väderskydd monteras på taket i form av presseningar efter arbetsdagens slut eller om väderförhållandena gör att det behövs under arbetsdagen. Dock ej efter att ny underlagsduk har monterats.

5. Genomgång

Innan vi sätter i gång arbetet, går vi igenom hela processen med er. Detaljerad beskrivning om hur ska det gå till får ni på plats efter etableringen är gjord samt att vi går igenom alla materialval ni har gjort i avtalet. Det är viktigt att detta görs så att ni som kunder ska vara trygga samt säkra på att ni ska få det ni har beställt.

6. Arbete Påbörjas

Efter vi har gått igenom hela processen samt offerten, kan våra arbetare sätta igång arbetet. Under arbetets gång kontrollerar projektledarna de olika arbetsmomenten löpande och dokumenterar via egen- kontroller. Projektledaren håller löpande kontakt med husägaren via besök och telefonsamtal. Städning av arbetsplats sker efter varje arbetspass, samt grovstädning efter avslutat arbete.

7. Arbete Avslutas

Vid slutförandet av arbetet kontrollerar projektledaren arbetet och stämmer av alla kontrollpunkter. Projektledaren beställer hemtagning av containers samt retur av kvarstående material. Slutstädning av hela arbetsplatsen sker vid slutförande av arbetet.

8. Slutbesiktning

Slutligen sker en slutgenomgång av arbetet med kund där vår besiktningsman utför en så kallad slutbesiktning samt kontrollerar om arbetsplatsen har städats som förväntat. Efter slutbesiktningen får ni rapport av vår besiktningsman.

9. Garantier & egna kontroller

Vi lämnar stolt 20 års garanti på utfört arbete och handlar endast material av de ledande aktörerna på marknaden med de längsta tillhörande materialgarantierna. Ni får pärm med egenkontroller samt garantier.

10. Fakturering

Betalning av utförda tjänster sker först efter att alla överenskomna tjänster i offerten, avtal, utförts enligt överenskommen tidsplan och kvalitet, samt att entreprenad är godkänd. Betalningsvillkor 10 dagar.

Kontakta oss nu

Våra områden

Hos oss på DW TAK OCH BYGG är du i trygga händer. Vi sätter alltid kvalitet, kundnöjdhet och kostnadseffektivitet i fokus.

Följ oss

© Alla rättigheter förbehållna - DW TAK & BYGG 2024