Miljö & kvalitet

Kvalitet

 

Vår kvalitetpolicy i byggföretaget är en central del av vår verksamhet och vägleder oss i att leverera högkvalitativa resultat till våra kunder. Vi strävar efter att upprätthålla en hög standard i allt vi gör och arbetar kontinuerligt för att förbättra våra processer och metoder. Här är några grundläggande principer som präglar vår kvalitetpolicy:

 

1. Kundfokus: Vår främsta målsättning är att överträffa våra kunders förväntningar. Vi lyssnar aktivt på våra kunders behov och önskemål för att säkerställa att vi levererar anpassade lösningar som uppfyller deras krav och mål. Vi strävar efter att bygga starka och långsiktiga relationer med våra kunder genom att leverera hög kvalitet och överlägsen service.

 

2. Experthet och professionalism: Vi sätter högt värde på kompetens och professionalism. Vårt team består av erfarna yrkespersoner inom byggbranschen som är dedikerade till att leverera arbeten av högsta kvalitet. Vi investerar i kontinuerlig kompetensutveckling för våra medarbetare och ser till att de har de nödvändiga verktygen och resurserna för att utföra sina uppgifter på bästa möjliga sätt.

 

3. Strikt kvalitetskontroll: Vi har etablerat tydliga kvalitetskontrollprocesser för att säkerställa att varje steg i våra byggprojekt uppfyller de högsta standarderna. Genom att genomföra noggranna inspektioner, utföra tester och följa branschstandarder och regleringar ser vi till att alla våra arbeten utförs med noggrannhet och precision.

 

4. Kontinuerlig förbättring: Vi strävar ständigt efter att förbättra våra processer och prestationer. Genom att utvärdera och analysera våra projekt och kundfeedback identifierar vi områden för förbättring och implementerar åtgärder för att öka vår effektivitet och kvalitet. Vi främjar en kultur av lärande och innovation inom företaget för att säkerställa att vi alltid håller oss i framkant av branschens bästa praxis.

 

5. Efterlevnad av regler och standarder: Vi följer strikt alla tillämpliga lagar, regler och byggstandarder för att säkerställa att våra projekt uppfyller de rättsliga och tekniska kraven. Vi strävar efter att vara etiska och ansvarstagande i alla aspekter av vår verksamhet och arbetar för att upprätthålla högsta nivå av professionalism och integritet.

 

Vår kvalitetpolicy är en grundläggande del av vår företagskultur och genomsyrar alla våra projekt. Genom att hålla oss till dessa principer och sträva efter ständig förbättring kan vi säkerställa att vi levererar byggprojekt av högsta kvalitet till våra kunder och uppfyller deras förväntningar på varje nivå.

 

MIljö

 

Material leverantör:

Vi är stolta över att ha etablerat starka samarbeten med leverantör som exklusivt erbjuder miljöklassade produkter och som är certifierade enligt PEFC-standarden samt är klimatneutrala. Dessa partnerskap är en central del av vår strävan att främja hållbarhet och minska vår miljöpåverkan. Här är några viktiga punkter som präglar våra leverantörsrelationer:

 
1. Miljöklassade produkter: Genom att samarbeta med leverantörer som endast erbjuder miljöklassade produkter säkerställer vi att de material vi använder i våra projekt är hållbara, återvinningsbara och icke-giftiga. Detta gör det möjligt för oss att bygga strukturer som är mer skonsamma mot miljön och som minskar vår ekologiska fotavtryck.
 
2. PEFC-certifiering: Våra leverantörer är certifierade enligt PEFC-standarden, vilket garanterar att trävaror och andra skogsprodukter kommer från hållbart skogsbruk. Det innebär att skogen förvaltas på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till biologisk mångfald, skydd av naturliga ekosystem och upprätthållande av urfolkens rättigheter. Genom att välja PEFC-certifierade produkter bidrar vi till att bevara våra skogar och främja en hållbar skogsindustri.
 
3. Klimatneutrala leverantörer: Våra leverantörer har också tagit steget att bli klimatneutrala. Det innebär att de aktivt arbetar för att minska sina koldioxidutsläpp och kompenserar för de utsläpp som inte kan elimineras genom att investera i klimatprojekt eller köpa utsläppsrätter. Genom att välja klimatneutrala leverantörer visar vi vårt engagemang för att bekämpa klimatförändringar och arbeta för en koldioxidneutral framtid.
 
Genom dessa samarbeten säkerställer vi att vi endast använder material från ansvarsfulla källor och minimerar vår negativa påverkan på miljön. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder byggprojekt som är både hållbara och miljövänliga. Tillsammans med våra leverantörer strävar vi efter att vara föregångare inom hållbar byggindustri och inspirera andra att följa vårt exempel för en mer hållbar framtid.
 
 
 
Avfallshantering : 
 
Vi är glada över att ha etablerat ett samarbete med en avfallslverantör som är dedikerad till att vara miljöanpassad och hållbar. Vår leverantör för avfallshantering delar vårt engagemang för att minska vår miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi. Här är några viktiga aspekter som präglar vår avfallslverantörs miljöanpassade praxis:
 
1. Återvinning och återanvändning: Vår avfallslverantör har en stark fokus på återvinning och återanvändning av material. Genom att separera och sortera avfallet på ett noggrant sätt kan de identifiera vilka material som kan återvinnas eller återanvändas, vilket minskar behovet av att utnyttja nya resurser. Detta bidrar till att minska avfallsmängden som hamnar på deponier och främjar en mer hållbar resursanvändning.
 
2. Hållbara avfallshanteringsmetoder: Vår leverantör implementerar hållbara avfallshanteringsmetoder för att minska den negativa påverkan på miljön. De använder sig av modern teknik och metoder för att behandla och eliminera avfall på ett miljövänligt sätt, inklusive avancerad avfallsåtervinning och energiutvinning från avfall. Detta bidrar till att minska växthusgasutsläpp och främjar en mer hållbar avfallshantering.
 
3. Utbildning och medvetenhet: Vår leverantör strävar efter att öka medvetenheten hos både oss som kunder och deras anställda om vikten av korrekt avfallshantering och återvinning. De erbjuder utbildningar och informationsmaterial för att främja bästa praxis när det gäller avfallshantering och uppmuntrar till att minska avfallsmängden genom att erbjuda tips och riktlinjer.
 
4. Emissionskontroll: Vår avfallslverantör vidtar åtgärder för att minska utsläppen av skadliga ämnen och luftföroreningar som kan uppstå under avfallshantering och behandling. Genom att använda avancerad filtrering och kontrollutrustning ser de till att utsläppen hålls på en minimal nivå, vilket minskar den negativa påverkan på luftkvaliteten och miljön.
 
Genom att samarbeta med en miljöanpassad avfallslverantör visar vi vårt engagemang för en hållbar och ansvarsfull avfallshantering. Tillsammans arbetar vi för att minska vår miljöpåverkan, främja återvinning och återanvändning, och skapa en mer hållbar framtid för kommande generationer.

Våra områden

Hos oss på DW TAK OCH BYGG är du i trygga händer. Vi sätter alltid kvalitet, kundnöjdhet och kostnadseffektivitet i fokus.

Följ oss

© Alla rättigheter förbehållna - DW TAK & BYGG 2024