DW TAK & BYgg

HELRENOVERING

En helrenovering avser en omfattande uppgradering och förnyelse av en befintlig byggnad. Det kan vara ett bostadshus, en kommersiell fastighet eller en offentlig byggnad. Helrenoveringar genomförs vanligtvis för att förbättra byggnadens funktion, estetik, energieffektivitet och värde. 


När det gäller helrenoveringar finns det flera viktiga aspekter att överväga:


1. Utvärdering och planering: Först och främst bör byggnaden utvärderas för att fastställa omfattningen av renoveringsbehovet. Det kan innebära att inspektera strukturen, systemen (till exempel VVS, el), fasader och interiör. Utifrån utvärderingen kan en detaljerad planering och budgetering genomföras.


2. Design och materialval: Under helrenoveringen kan det vara nödvändigt att ta fram en ny design eller layout för byggnaden. Detta inkluderar att välja material, färger, ytskikt och inredning som passar de önskade estetiska och funktionella målen. Materialvalen kan vara baserade på faktorer som hållbarhet, energieffektivitet och budget.


3. Rivning och demontering: Vid helrenoveringar kan det vara nödvändigt att genomföra rivning eller demontering av befintliga strukturer, ytskikt och system. Detta kan inkludera att ta bort väggar, golv, tak, rörledningar och elektrisk utrustning. Rivningen ska göras noggrant och säkert för att skydda byggnadens integritet.


4. Konstruktion och installation: Efter att rivningsarbetet är klart kan den nya konstruktionen och installationen påbörjas. Det kan innebära att bygga om eller förstärka strukturer, installera nya väggar, golv och tak samt lägga till eller uppgradera system som VVS, el och ventilation.


5. Ytbehandling och färdigställande: Efter konstruktion och installation av de nödvändiga elementen återstår det att utföra ytbehandling och färdigställande. Detta inkluderar att applicera färg, måla ytor, installera golvbeläggningar, lägga kakel eller klinker och genomföra dekorativa eller funktionella tillägg.


6. Testning och slutlig kontroll: Efter att helrenoveringen är klar bör systemen och strukturerna testas och kontrolleras för att säkerställa att allt fungerar som det ska och uppfyller säkerhetsstandarder och byggregler.


Helrenoveringar är en komplex process som kräver noggrann planering, professionella hantverkare och överensstämmelse med byggnadsföreskrifter. Det är viktigt att ha en realistisk budget och att övervaka projektet noggrant för att säkerställa att renoveringen genomförs framgångsrikt och inom tidsramen.


En väl genomförd helrenovering kan förvandla en äldre eller slitig byggnad till en modern, funktionell och attraktiv plats att leva, arbeta eller vistas i. Det kan också öka byggnadens värde och energieffektivitet samt ge en förbättrad livskvalitet för de som använder byggnaden.

Du är i trygga händer

CERTIFIKAT

Vi har certifikat för heta arbeten. Alla våra heta arbeten utförs med brandsläckare samt brandfiltar på plats. Vi har även certifikat för asbest och eternit.

FÖRSÄKRINGAR

Vi har omfattande ansvars- samt olycksfallsförsäkringar som täcker upp till 10 miljoner kronor via Varda.


GARANTIER

Vi lämnar stolt 20 års garanti på utfört arbete och handlar endast material av de ledande aktörerna på markaden med de längsta tillhörande materialgarantierna.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför samt distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom bygg- och ventilationssektorn.
Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap
ledande takentreprenadföretaget i Sverige. Vårt arbetsområde är Södra Sverige.
Benders idag arbetar inom flera skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av betong- och naturstensprodukter i Norden.
SUEZ gör det möjligt för sina kunder att ge tillgång till vatten- och avfallstjänster, med motståndskraftiga och innovativa lösningar.
Lantz Bygg AB utfört det mesta inom byggentreprenader. De senaste tio åren har vi uteslutande köpt råvindar och färdigställt ett stort antal vindslägenheter i egen regi.

Våra områden

Hos oss på DW TAK OCH BYGG är du i trygga händer. Vi sätter alltid kvalitet, kundnöjdhet och kostnadseffektivitet i fokus.

Följ oss

© Alla rättigheter förbehållna - DW TAK & BYGG 2024