DW TAK & BYgg

OMBYGGNATION

Ombyggnation avser att genomföra förändringar och anpassningar i en befintlig byggnad för att möta nya behov eller förbättra dess funktionalitet, estetik eller användbarhet. Det kan vara allt från mindre omstruktureringar och renoveringar till större ombyggnadsprojekt.


När det gäller ombyggnationer finns det flera viktiga aspekter att överväga:


1. Utvärdering och planering: Först och främst bör befintliga förhållanden och behov utvärderas för att fastställa omfattningen av ombyggnationen. Det kan innebära att inspektera byggnadens struktur, system, layout och eventuella problemområden. Utifrån utvärderingen kan en detaljerad planering och budgetering genomföras.


2. Design och konceptutveckling: Under ombyggnationen kan det vara nödvändigt att ta fram en ny design eller koncept för att uppfylla de önskade målen. Detta kan innefatta att rita om layouten, skapa nya rum eller anpassa befintliga ytor för att passa de nya funktionella och estetiska kraven.


3. Rivning och demontering: Beroende på omfattningen av ombyggnationen kan det vara nödvändigt att riva eller demontera delar av den befintliga byggnaden. Det kan innebära att ta bort väggar, golv, tak, rörledningar och elektrisk utrustning för att skapa utrymme för de nya förändringarna.


4. Konstruktion och installation: Efter rivning och demontering kan den nya konstruktionen och installationen påbörjas. Det kan inkludera att bygga om eller förstärka strukturer, installera nya väggar, golv och tak, samt lägga till eller uppgradera system som VVS, el och ventilation för att passa de nya behoven.


5. Ytbehandling och färdigställande: Efter konstruktion och installation återstår det att utföra ytbehandling och färdigställande. Det kan innebära att applicera färg, måla ytor, installera golvbeläggningar, lägga kakel eller klinker och genomföra dekorativa eller funktionella tillägg för att slutföra ombyggnationen.


6. Testning och slutlig kontroll: Efter att ombyggnationen är klar bör de nya systemen och strukturerna testas och kontrolleras för att säkerställa att allt fungerar som det ska och uppfyller säkerhetsstandarder och byggregler.


Ombyggnationer kräver noggrann planering, professionella hantverkare och överensstämmelse med relevanta regler och föreskrifter. Det är viktigt att ha en realistisk budget och att övervaka projektet noggrant för att säkerställa att ombyggnationen genomförs framgångsrikt och inom tidsramen.


En väl genomförd ombyggnation kan förbättra användbarheten och funktionen hos en befintlig byggnad, anpassa den till nya behov och ge den ett uppdaterat utseende och en modernare estetik. Det kan också öka byggnadens värde och skapa en mer behaglig och ändamålsenlig miljö för användarna.

Du är i trygga händer

CERTIFIKAT

Vi har certifikat för heta arbeten. Alla våra heta arbeten utförs med brandsläckare samt brandfiltar på plats. Vi har även certifikat för asbest och eternit.

FÖRSÄKRINGAR

Vi har omfattande ansvars- samt olycksfallsförsäkringar som täcker upp till 10 miljoner kronor via Varda.


GARANTIER

Vi lämnar stolt 20 års garanti på utfört arbete och handlar endast material av de ledande aktörerna på markaden med de längsta tillhörande materialgarantierna.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför samt distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom bygg- och ventilationssektorn.
Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap
ledande takentreprenadföretaget i Sverige. Vårt arbetsområde är Södra Sverige.
Benders idag arbetar inom flera skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av betong- och naturstensprodukter i Norden.
SUEZ gör det möjligt för sina kunder att ge tillgång till vatten- och avfallstjänster, med motståndskraftiga och innovativa lösningar.
Lantz Bygg AB utfört det mesta inom byggentreprenader. De senaste tio åren har vi uteslutande köpt råvindar och färdigställt ett stort antal vindslägenheter i egen regi.

Våra områden

Hos oss på DW TAK OCH BYGG är du i trygga händer. Vi sätter alltid kvalitet, kundnöjdhet och kostnadseffektivitet i fokus.

Följ oss

© Alla rättigheter förbehållna - DW TAK & BYGG 2024