DW TAK & BYgg

ETERNIT

Eternit var tidigare ett populärt tak och isoleringmaterial som nu är förbjudet då det innehåller det hälsovådliga och cancerframkallande ämnet asbest.
Trots detta finns det fortfarande tusentals hus i Sverige som har eternit som isolering eller tak.

Sanering av eternit är en farlig process som kräver speciell kunskap och utbildning. Våra certifierade asbestsanerare har den kunskap som krävs för att säkert och effektivt sanera eternit. Vi använder högkvalitativ utrustning och teknik för att minimera risken för att asbest sprids och säkerställa att arbetet utförs enligt högsta standarder.

Efter avslutad sanering utför vi också nödvändig saneringskontroll för att säkerställa att allt asbest har tagits bort och att fastigheten är säker att använda igen. Vi erbjuder även rådgivning om hur man förebygger asbestförorening och skyddar fastigheten mot framtida risker.

Att sanera eternit är en viktig investering i fastighetens säkerhet och hälsa. Kontakta oss idag för mer information om våra saneringstjänster och hur vi kan hjälpa dig att skydda din fastighet och dess invånare. Vi är specialiserade på att utföra säker, energieffektiv, miljömedveten och kostnadseffektiv asbestsanering för alla typer av fastigheter.

Du är i trygga händer

CERTIFIKAT

Vi har certifikat för heta arbeten. Alla våra heta arbeten utförs med brandsläckare samt brandfiltar på plats. Vi har även certifikat för asbest och eternit.

FÖRSÄKRINGAR

Vi har omfattande ansvars- samt olycksfallsförsäkringar som täcker upp till 10 miljoner kronor via Varda.


GARANTIER

Vi lämnar stolt 20 års garanti på utfört arbete och handlar endast material av de ledande aktörerna på markaden med de längsta tillhörande materialgarantierna.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför samt distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom bygg- och ventilationssektorn.
Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap
ledande takentreprenadföretaget i Sverige. Vårt arbetsområde är Södra Sverige.
Benders idag arbetar inom flera skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av betong- och naturstensprodukter i Norden.
SUEZ gör det möjligt för sina kunder att ge tillgång till vatten- och avfallstjänster, med motståndskraftiga och innovativa lösningar.
Lantz Bygg AB utfört det mesta inom byggentreprenader. De senaste tio åren har vi uteslutande köpt råvindar och färdigställt ett stort antal vindslägenheter i egen regi.

Våra områden