DW TAK & BYgg

NYBYGGE

Ett nybygge refererar till konstruktionen av en helt ny byggnad från grunden, där inget befintligt byggnadsverk finns på platsen. Det kan vara allt från bostadshus och kommersiella fastigheter till offentliga byggnader och infrastrukturprojekt.


När det gäller nybyggen finns det flera viktiga aspekter att beakta:


1. Planering och design: Innan byggprocessen påbörjas krävs en noggrann planering och design av den nya byggnaden. Detta inkluderar att ta hänsyn till byggnadens syfte och funktion, budgetrestriktioner, arkitektoniska och strukturella krav samt eventuella specifika regler och tillstånd som behövs.


2. Markförberedelse: Innan konstruktionen kan påbörjas måste marken förberedas. Det kan innebära att riva befintliga strukturer, jämna ut marken, utföra nödvändiga utgrävningar, markförstärkningar eller annan förberedande markarbeten.


3. Konstruktion: Själva byggprocessen involverar att bygga den nya byggnaden enligt den godkända planen och ritningarna. Detta innebär att utföra grundläggande konstruktion, uppföra väggar, tak, golv och installera nödvändiga system som VVS, el och ventilation.


4. Materialval: Vid nybyggen är valet av material en viktig faktor. Det kan inkludera val av strukturmaterialet (till exempel trä, betong eller stål), fasadmaterial, isoleringsmaterial, takmaterial och mycket mer. Materialvalen kan påverkas av faktorer som byggnadens syfte, estetik, budget och energieffektivitet.


5. Regel- och säkerhetsföreskrifter: Vid nybyggen måste man följa byggregler och säkerhetsföreskrifter som fastställts av myndigheter. Detta innebär att byggnaden måste uppfylla specifika krav när det gäller brandskydd, konstruktionsstandarder, tillgänglighet och mer.


6. Slutlig färdigställande: När byggnaden är konstruerad återstår det att genomföra den slutliga färdigställningen. Detta kan inkludera att installera ytskikt, målning, el- och VVS-arbeten, landskapsdesign och eventuell inredning beroende på byggnadens syfte.


Ett nybygge är en omfattande process som kräver samarbete mellan olika yrkesgrupper, inklusive arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och byggarbetare. Det är viktigt att ha noggranna planer och att följa alla tillämpliga regler och standarder för att säkerställa att det nya bygget blir både säkert och funktionellt.


Ett väl genomfört nybygge kan bidra till att tillgodose samhällets behov av bostäder, arbetsplatser och offentliga utrymmen samtidigt som det kan skapa ekonomisk tillväxt och förbättra stadslandskapet.

Du är i trygga händer

CERTIFIKAT

Vi har certifikat för heta arbeten. Alla våra heta arbeten utförs med brandsläckare samt brandfiltar på plats. Vi har även certifikat för asbest och eternit.

FÖRSÄKRINGAR

Vi har omfattande ansvars- samt olycksfallsförsäkringar som täcker upp till 10 miljoner kronor via Varda.


GARANTIER

Vi lämnar stolt 20 års garanti på utfört arbete och handlar endast material av de ledande aktörerna på markaden med de längsta tillhörande materialgarantierna.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför samt distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom bygg- och ventilationssektorn.
Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap
ledande takentreprenadföretaget i Sverige. Vårt arbetsområde är Södra Sverige.
Benders idag arbetar inom flera skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av betong- och naturstensprodukter i Norden.
SUEZ gör det möjligt för sina kunder att ge tillgång till vatten- och avfallstjänster, med motståndskraftiga och innovativa lösningar.
Lantz Bygg AB utfört det mesta inom byggentreprenader. De senaste tio åren har vi uteslutande köpt råvindar och färdigställt ett stort antal vindslägenheter i egen regi.

Våra områden

Hos oss på DW TAK OCH BYGG är du i trygga händer. Vi sätter alltid kvalitet, kundnöjdhet och kostnadseffektivitet i fokus.

Följ oss

© Alla rättigheter förbehållna - DW TAK & BYGG 2024