DW TAK & BYgg

Hildingavägen, Djursholm

Hildingavägen, Djursholm

Takomläggning, genomföringar, taksäkerhet samt takavvattning.

Djursholms villasamhälles areal utvidgades när exploateringen av Ösby påbörjades omkring 1910. Under det första året uppfördes ett tjugotal villor. På båda sidor om järnvägen norrut och kring Ösbyparken ligger ett flertal relativt stora villor i kuperad terräng. Även tomterna är ganska stora med en växtlighet som varierar mellan ren naturmark och väl ansade trädgårdstomter.

För att områdenas kulturhistoriska värden skall bevaras, är det vid underhåll, om- och tillbyggnader, nybyggnader eller andra arbeten, av stor vikt att hänsyn tas till områdenas karaktär.

Takomläggning med tvåkupiga tegelpannor:
Vi har nyligen slutfört en takomläggning på detta historiskt värdefulla hus, beläget på Hildingavägen 63 B. Genom att välja tvåkupiga tegelpannor har vi inte bara förnyat taket utan också bevarat husets autentiska karaktär och charm.

Bevarande av historisk värde och karaktär:
Huset på Hildingavägen 63 B bär på en rik historia och har ett unikt karaktärs värde som vi tog hänsyn till under takomläggningen. Valet av tvåkupiga tegelpannor var noggrant genomtänkt för att smälta samman med husets ursprungliga arkitektur och bevara dess autentiska utseende.

Tidlös skönhet och hållbarhet:
Tvåkupiga tegelpannor är inte bara estetiskt tilltalande utan också hållbara och väderbeständiga, vilket säkerställer långvarig skydd och skönhet åt detta historiskt värdefulla hus. Denna takomläggning är inte bara en investering i husets framtid utan också i bevarandet av dess unika historia och karaktär.

Slutsats:
Genom att välja tvåkupiga tegelpannor har vi förbättrat både takets funktion och husets övergripande estetik samtidigt som vi bevarar dess historiska och karaktärsbetonade natur. Vi är stolta över att ha bidragit till bevarandet av detta värdefulla kulturarv och ser fram emot att se dess fortsatta skönhet och styrka under många år framöver.
VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför samt distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom bygg- och ventilationssektorn.
Ramirent är en ledande leverantör av uthyrningslösningar som kombinerar de bästa maskinerna med service och kunskap
ledande takentreprenadföretaget i Sverige. Vårt arbetsområde är Södra Sverige.
Benders idag arbetar inom flera skilda affärsområden och är en av de marknadsledande producenterna av betong- och naturstensprodukter i Norden.
SUEZ gör det möjligt för sina kunder att ge tillgång till vatten- och avfallstjänster, med motståndskraftiga och innovativa lösningar.
Lantz Bygg AB utfört det mesta inom byggentreprenader. De senaste tio åren har vi uteslutande köpt råvindar och färdigställt ett stort antal vindslägenheter i egen regi.

Våra områden

Hos oss på DW TAK OCH BYGG är du i trygga händer. Vi sätter alltid kvalitet, kundnöjdhet och kostnadseffektivitet i fokus.

Följ oss

© Alla rättigheter förbehållna - DW TAK & BYGG 2024