INOMHUSRENOVERING

Inomhusrenovering innebär att göra förändringar och förbättringar i den inre miljön av en befintlig byggnad. Det kan omfatta allt från mindre kosmetiska uppdateringar till omfattande ombyggnadsprojekt. Syftet med inomhusrenovering är att förbättra funktionen, estetiken och komforten i utrymmet. Vid inomhusrenovering finns det flera viktiga aspekter att överväga: 1. Planering och design: En noggrann planering och […]

RESTAURERING AV GAMLA VILLOR

Restaurering av gamla villor är en unik och givande process som syftar till att återställa och bevara historiska eller kulturellt värdefulla bostadshus. Genom restaureringen strävar man efter att återskapa husets ursprungliga charm, arkitektoniska detaljer och autenticitet, samtidigt som man införlivar moderna bekvämligheter och uppfyller dagens byggstandarder. När det gäller restaurering av gamla villor finns det […]

HUS- OCH BYGGKONSULTATION

Hus- och byggkonsultation innebär att anlita en expert inom byggbranschen för att få rådgivning och professionell hjälp i olika faser av byggprocessen. Det kan vara till nytta för både privatpersoner och företag som planerar att bygga, renovera eller genomföra förändringar i en befintlig fastighet.  En hus- och byggkonsult kan erbjuda följande tjänster: 1. Planering och […]

HELRENOVERING

En helrenovering avser en omfattande uppgradering och förnyelse av en befintlig byggnad. Det kan vara ett bostadshus, en kommersiell fastighet eller en offentlig byggnad. Helrenoveringar genomförs vanligtvis för att förbättra byggnadens funktion, estetik, energieffektivitet och värde.  När det gäller helrenoveringar finns det flera viktiga aspekter att överväga: 1. Utvärdering och planering: Först och främst bör […]

OMBYGGNATION

Ombyggnation avser att genomföra förändringar och anpassningar i en befintlig byggnad för att möta nya behov eller förbättra dess funktionalitet, estetik eller användbarhet. Det kan vara allt från mindre omstruktureringar och renoveringar till större ombyggnadsprojekt. När det gäller ombyggnationer finns det flera viktiga aspekter att överväga: 1. Utvärdering och planering: Först och främst bör befintliga […]

NYBYGGE

Ett nybygge refererar till konstruktionen av en helt ny byggnad från grunden, där inget befintligt byggnadsverk finns på platsen. Det kan vara allt från bostadshus och kommersiella fastigheter till offentliga byggnader och infrastrukturprojekt. När det gäller nybyggen finns det flera viktiga aspekter att beakta: 1. Planering och design: Innan byggprocessen påbörjas krävs en noggrann planering […]

TAKOMLÄGGNING

En takomläggning refererar till processen att byta ut eller renovera taket på en byggnad. Det kan vara nödvändigt att genomföra en takomläggning av olika anledningar, till exempel på grund av åldrande, skador, läckage eller för att förbättra energieffektiviteten. När det gäller takomläggningar finns det flera viktiga faktorer att beakta: 1. Utvärdering och planering: Först och […]

SOLCELLSSYSTEM

En solcellsanläggning är en anläggning som omvandlar solenergi till elektricitet med hjälp av solceller. Solceller är elektroniska enheter som består av halvledarmaterial, vanligtvis kisel, som kan generera elektrisk ström när de träffas av solljus. En solcellsanläggning består av ett antal solceller som är sammanfogade och monterade på en yta, vanligtvis på ett tak eller på […]

Fjalarstigen

Previous Next FJALARSTIGEN Återställning av takets forna glans JUGENDVILLA ANNO 1906 Klassisk och representativ villa med högt och vackert läge i hjärtat av Djursholm, anno 1906. Villan är ritad av arkitekten Martin Eriksson med ett tvådelat valmtak med klassisk kinataksbrytning, halvmåne-formade takkupor och vackra plåtslageridetaljer. RENOVERING UNDER 1970-TALET När villan under 1970 talet renoverades genomfördes […]

Angantyrvägen, Djursholm

Previous Next Angantyrvägen, Djursholm RESTAURERING AV TAKET PÅ JUGENDVILLA Elegant villa anno 1909 med plåtslageridetaljer i traditionellt utförande. Villan har ett mansardtak med tre kupor, tre balkonger samt en utbyggnadsdel. Taket var inte omlagt sedan 70-talet med plåt i original. Laseruppmätningen visade att huset hade satt sig. Till följ av sättningen blev taket bågformat. Vi […]