IMG_5333

PAPPTAK & SCHINGEL

Med en äldre papp där sprickor förekommer kan vatten tränga in och åstakomma skador.Ett nytt modernt tätskikt skyddar ditt tak från vätan.

Papptak kostar ofta lite mindre än många andra typer av tak och därför kan takpapp vara ett klokt val för den som vill göra en takomläggning till en så låg kostnad som möjligt. Idag är papptaken så pass utvecklade att de håller mycket hög kvalitet vad gäller både livslängd och isolerande egenskaper. Värmen hålls inne, fukten hålls ute och huset ser snyggt ut.

Att lägga nytt papptak eller byta ut gammal papp på ett befintligt tak kostar ungefär 300-550 kr/kvadratmeter papptak som ska läggas. Priset varierar beroende på flera aspekter, såsom:

  • Ska det gamla taket rivas eller lägger du ny takpapp på befintligt äldre papptak? Om du inte river det gamla blir det en lägre kostnad.
  • Vilket material du väljer. Vi använder oss av ICOPAL.
  • Om du betalar inkomstskatt i Sverige får du göra ROT-avdraget som gäller för alla typer av takarbeten. Det innebär att ett tak där hantverkarna debiterar 40 000 kr i arbetskostnad efter ROT enbart kostar dig 12 000 kr (30% av arbetskostnaden dras alltså av).