KORT OM NORRAGÅRDSVÄGEN

Vi blev kontaktade av ägarna till denna strama funkisvilla då huset var i behov av en grundlig exteriör renovering, samt tilläggsisolering av ytterväggarna. 

Fastigheten är vackert belägen med en bedårande närhet till vatten och man ville bättre ta vara på utsikten. Familjen hade därför önskemål om en större altan, samt en ny balkong mot sjösidan. 

I uppdraget ingick även att dränera grunden och utföra kompletterande markarbeten som plattsättning och partiell anläggning av nya gräsytor.

Efter att vi avslutat renoveringen hade vi ett fortsatt engagemang där vi efter sex månader återkom för att planera gräsmattan.

NYBYGGNAD BALKONG

I anslutning till det övre våningsplanet byggde vi en vädringsbalkong. Golvet fuktsäkrades med ytpapp och den den fick ett ta av transparent kanalplast monterat på stabilt regelverk för att klara belastning från snö.

Droppkanter av härdad plåt monterades också.

 

 BYTE AV FASAD OCH FASAD RENOVERING AV FÖNSTER

Hela fasaden skulle bytas, vilket erbjöd ett ypperligt tillfälle att samtidigt tilläggsisolera villan – ett av de mest effektiva ingreppen man kan göra för att sänka energiförbrukningen.

Vi restaurerade även fönstren, vilka vi sedan målade i en harmonisk grön färg.

 

RIVNING OCH NYBYGGE AV SOLIG ALTAN

För att maximera upplevelsen av det speciella läget önskade ägarna en större altan. Efter att vi först rivit den tidigare installationen byggde vi en ny altan i naturfärgat trä med accentuerade vitmålade räcken i samma stil som de balkongen fått. En platsbyggd bred trappa ger enkelt tillträde till gräsmattan. Under altanen iorningställdes praktiska förvaringsutrymmen.

 DRÄNERING AV GRUND MED MARKBEREDNING

Tre av källarväggarna frigrävdes, efter det monterades fuktspärr och ett dräneringssystem anlades samtidigt för att leda bort regn- och grundvatten.
Vi plattsatte även entrén med sandsten och återställde självklart tomten efter avslutat grävarbete med nysådd av engelskt gräs.